JAX RUPEE-JAX DOLLAR 交易对

1 JAX RUPEE= 0JAX DOLLAR($0) +0.00 %
1 JAX DOLLAR= 0JAX RUPEE($0) +0.00 %
数据统计
总流动性
$0+0.00 %
24h交易额
$0+0.00 %
24h交易费用
$0+0.00 %
24h交易笔数
0+0.00 %
池内代币数量
JAX RUPEE
0
JAX DOLLAR
0

JAX RUPEE-JAX DOLLAR 交易对地址

0xbb9c45...9777b2
JAX RUPEE 地址
0x88d7fe...d75460
JAX DOLLAR 地址
0x935b0b...700cd4
JAX RUPEE-JAX DOLLAR
JAX DOLLAR-JAX RUPEE
分时:
分时:

流动性趋势

交易额趋势

交易记录

所有
交换
添加
移除
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
复制成功